Tính năng - Page 2 of 2 - Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp CRMViet
All posts in "Tính năng"
Share

Tính năng phân cấp khách hàng trên CrmViet

18/10/2018

Tính năng phân cấp khách hàng cho phép người dùng phân cấp khách hàng của Doanh nghiệp. Ở những cấp độ khác nhau sẽ được hưởng những ưu đãi riêng biệt. Điều này sẽ mang lại nhiều thiện cảm hơn trong mắt Khách hàng. Sẽ thật khó khăn nếu Doanh nghiệp dùng cùng một cách […]

Share

Tính năng Xếp hạng khách hàng tiềm năng trên CrmViet

17/10/2018

Tính năng Xếp hạng khách hàng tiềm năng giúp người dùng dễ dàng phân loại mức độ tập trung đúng đối tượng khách hàng. Việc phân loại này có vai trò rất quan trọng. Nhờ tập trung đúng khách hàng sẽ khiến tỷ lệ chốt sale thành công cao hơn. — Xem thêm: Tính năng […]

Share

Tính năng Chia sẻ khách hàng trên CrmViet

17/10/2018

Tính năng Chia sẻ khách hàng cho phép người dùng thao tác chia sẻ thông tin khách hàng cho người hoặc phòng ban khác. Mỗi khách hàng thuộc chủ sở hữu của một nhân viên. Những nhân viên khác sẽ không nhìn thấy thông tin khách hàng đó. Tính năng chia sẻ khách hàng giúp […]

Share

Tính năng Nhập khẩu Khách hàng trên CrmViet

17/10/2018

Tính năng Nhập khẩu Khách hàng giúp Doanh nghiệp giảm tối đa thời gian nhập liệu thông tin khách hàng lên phần mềm. Đây là những ưu việt nếu Doanh nghiệp áp dụng tính năng nhập khẩu khách hàng này: Giảm thời gian nhập liệu thủ công Giảm tối đa sai sót trong quá trình […]

Page 2 of 2