Tính năng Nhắc lịch hẹn trên CrmViet - CrmViet.com.vn

Tính năng Nhắc lịch hẹn trên CrmViet

19/10/2018

Tính năng nhắc lịch hẹn trên CrmViet giúp người dùng xem và thống kê những công việc, lịch hẹn với khách hàng. Việc nhắc lịch này sẽ khiến bạn không quên những việc quan trọng cần phải làm.

Cùng tìm hiểu tính năng nhắc lịch hẹn trên phần mềm CrmViet

Tính năng nhắc lịch hẹn trên phần mềm Crmviet

1. Tính năng nhắc lịch hẹn chung

Một ngày nhân viên có hàng chục, hàng trăm việc cần giải quyết. Tính năng nhắc việc cần làm sẽ giúp nhân viên biết việc đến lịch hẹn cần thực hiện.

1.1. Công việc chung

Đây là những giao dịch được nhân viên khác chia sẻ, hoặc những công việc của cấp dưới cần thực hiện. Những giao dịch đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở công việc chung.

Tính năng nhắc lịch hẹn - Công việc chung

Tính năng nhắc lịch hẹn – Công việc chung

1.2. Việc cần làm

Những giao dịch ( công việc) đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở “Việc cần làm”.

Tính năng nhắc lịch hẹn - Việc cần làm

Tính năng nhắc lịch hẹn – Việc cần làm

Ví dụ: Nhân viên A có 26 giao dịch cần làm. Có 23 việc quá hạn  và 03 việc còn hạn.

1.3. Công việc đã giao

Cấp trên thường giao việc cho cấp dưới. Để biết được những công việc nào đã giao, tính năng này sẽ giúp cho người giao việc giải quyết vấn đề.

Việc đã giao là những giao dịch ( công việc ) mà nhân viên đó đã giao cho người khác. Những giao dịch ( công việc) đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở việc đã giao.

Tính năng nhắc lịch hẹn - Việc đã giao

Tính năng nhắc lịch hẹn – Việc đã giao

1.4. Giao dịch với nhà cung cấp

Đây là những giao dịch nhân viên phải thực hiện. Có thể là những công việc được chia sẻ, hoặc được cấp trên giao phó. Những giao dịch đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở đây.

Tính năng nhắc lịch hẹn - Giao việc với NCC

Tính năng nhắc lịch hẹn – Giao việc với NCC

2. Tính năng đặt lịch hẹn

Để giúp nhân viên biết công việc cần làm, tính năng đặt lịch hẹn giao dịch giúp nhân viên nhận biết điều này.

Số ngày nhắc việc được tính từ hạn hoàn thành trở về trước.

Ví dụ: Hạn hoàn thành của giao dịch là: 20/12/2018 Số ngày nhắc việc: 3

-> Ngày 17/12/2018 sẽ có thông báo giao dịch ở việc cần làm tại màn hình trang chủ.

Tính năng nhắc lịch hẹn - Đặt lịch hẹn

Tính năng nhắc lịch hẹn – Đặt lịch hẹn

Xem thêm: Tính năng nhật ký công việc trên CrmViet

3. Những lưu ý bổ sung khi áp dụng

Để sử dụng tính năng nhắc lịch hẹn hiệu quả, ngay từ lúc bắt đầu giao việc, quản lý cần mô tả rõ ràng. Cần phải đảm bảo việc đã giao dễ hiểu để nhân viên bắt tay vào thực hiện được ngay. Tránh mất thời gian giải thích thêm.

Nhà Quản lý cũng nên thường xuyên giám sát hiệu quả của tính năng nhắc lịch hẹn. Có thể thay đổi để phù hợp với văn hóa Doanh nghiệp.

Xem thêm: Tính năng phân cấp khách hàng trên CrmViet

Phần mềm CRMVIET còn có nhiều hơn nữa các tính năng giúp bạn quản lý khách hàng hiệu quả hơn. Xem thêm ngay tại đây:

Phần mềm CRM

Phần mềm CRM

About the author

Hieupv

Leave a comment:


close