Lưu trữ Tự động hóa - Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp CRMViet
All posts in " Tự động hóa "
Share

Tự động hóa trong phần mềm CRM là gì?

25/12/2021

Việc triển khai tự động hóa trong phần mềm CRM là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang ưu tiên mở rộng quy mô và tăng trưởng cho doanh nghiệp của mình. Theo nghiên cứu cho thấy các đại diện bán hàng làm việc tại các công ty sử dụng phần mềm CRM […]