Quản lý bán hàng trên phần mềm CRMViet - Quản trị doanh nghiệp

Quản lý bán hàng trên phần mềm CRMViet

Quản lý bán hàng. Cụ thể hơn là quản lý và hỗ trợ đội ngũ bán hàng là thách thức người quản lý

Hiệu quả bán hàng của nhân viên đem lại nguồn lợi nhuận và doanh thu rất lớn cho công ty.

Sự thật thì: 2/3 nhân viên không đạt doanh số, số lượng hợp đồng, sản phẩm. Thậm chí, 23% công ty không thể theo dõi hiệu quả bán hàng của nhân viên. Cũng chỉ 61% đại diện bán hàng đủ tự tin để giải quyết vấn đề của khách hàng

Những khó khăn của việc hỗ trợ giải quyết khó khăn của khách về cách quản lý bán hàng. Là hầu như một nửa đội bán hàng không có kế hoạch đề ra. Những công ty có quy trình cụ thể lại có hiệu quả bán hàng cao hơn 33%

Vì vậy để quản lý bán hàng hiệu quả các doanh nghiệp.

Cần chú ý đến 6 nội dung quản lý sau:

1.Cơ hội

Các doanh nghiệp còn chưa chú trọng và đánh giá cụ thể từng khách tiềm năng. Từ đó, đánh giá quản lý và dự báo nhắm đưa ra chiến lược tăng tỉ lệ thành công

Với tính năng thêm cơ hội, giúp nhân viên đánh giá cơ hội khách hàng tiềm năng qua chấm điểm. Từ đó lên kế hoạch chăm sóc, ưu tiên nhóm khách hàng này.

>>> Xem thêm: Oracle là gì

Cơ hội phần mềm crmviet

2.Báo giá

Ý nghĩa: Báo giá gửi khách hàng thông tin giá cả của hàng hóa mà khách hàng quan tâm. Sau khi gửi báo giá và nhận lại được phản hồi của khách hàng. Người dùng sẽ sinh ra cơ hội để lưu trữ lại thông tin phản hồi đó. Và đánh giá xem tỉ lệ khả năng sẽ mua hàng của khách hàng là ở giai đoạn nào.

Nếu ở giai đoạn thành công thì người dùng có thể tiếp tục sinh đơn hàng từ báo giá. Để lưu lại danh sách hàng hóa và thông tin khách hàng. Và tiếp tục nếu việc thỏa thuận thống nhất của hai bên đi đến quyết định đồng ý mua hàng. Người dùng sẽ sinh tiếp hợp đồng từ báo giá đó.

>>> Phần mềm quản lý SAP ERP

Báo giá phần mềm CRMViet

3. Đơn hàng

Ý nghĩa: Giúp người dùng lưu trữ thông tin khách hàng, danh sách, số lượng, giá cả của hàng hóa. Mà khách hàng đặt mua theo những thông tin đã được lưu trữ trước từ module báo giá, cơ hội. Đơn hàng có thể được sinh ra từ báo giá, cơ hội. Cũng có thể được thêm mới trực tiếp luôn trong module đơn hàng. Trong đơn hàng người dùng còn có thể thêm các thông tin thời gian, hình thức thanh toán. Và có thể sửa lại số lượng, đơn giá của hàng hóa theo thỏa thuận của 2 bên.

Đơn hàng Phần mềm CRMVIET

4. Hợp đồng bán ra

Hợp đồng lưu những thông tin liên quan đến khách hàng, người liên hệ, thông tin danh sách. Ngoài ra hợp đồng còn được dùng để lưu trữ những phiếu thanh toán, khoản chi,phiếu trả hàng, hóa đơn. Cùng những hợp đồng mua vào, phiếu xuất từ hợp đồng. Và các tiến độ thanh toán của khách hàng  trong quá trình thực hiện hợp đồng. Hợp đồng sẽ được tính toán công nợ nếu hợp đồng đó ở trạng thái có công nợ. Và sẽ tính doanh số cho nhân viên là chủ sở hữu hợp đồng hoặc chủ sở hữu khách hàng hoặc người được chia sẻ khách hàng.

Hợp đồng bán ra CRMVIET

5. Liên hệ với khách hàng

Thông tin SĐT, Email được lưu lại trên phần mềm. Từ đó dễ dàng xem và liên hệ lại với khách hàng. Với tính năng tích hợp tổng đài, cho phép người dùng nghe, nhận cuộc gọi trên phần mềm CRMVIET. Người dùng cũng có thể gửi Email, SMS marketing tự động trên hệ thống đánh giá hiệu quả chiến dịch.

>>> Tìm hiểu: Cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả

Liên hệ Khách hàng

6. Giao dịch với khách hàng

Hỗ trợ thêm mới giao dịch, sửa và xóa giao dịch,..Với tính năng Giao dịch giúp người dùng thêm các công việc với khách hàng, xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng. Từ đó dễ dàng theo dõi mức độ quan tâm của khách hàng

Giao dịch với khách hàng CRMViet

Xem thêm: Quản lý mua hàng trên phần mềm CRMViet

About the author

thiennc

Leave a comment: