Phần mềm quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ ERP là gì

Phần mềm quản trị Doanh nghiệp ERP là gì ?

Phần mềm quản trị Doanh nghiệp ERP là gì? Cùng CRMViet tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé!

1. Khái niệm ERP là gì ?

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

Enterprise: Doanh nghiệp.

Resource: Tài nguyên. Những tài sản tồn tại trong hay liên quan đến công ty. Nhân viên cũng được coi là tải sản của Doanh nghiệp.

Planning: Chiến lược, kế hoạch. Những phần công việc CEO định hướng, triển khai để đưa Doanh nghiệp phát triển.

ERP – Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp tổng thể.

2. Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp ERP là gì ?

Là phần mềm quản lý tổng thể Doanh nghiệp cho phép CEO tự kiểm soát tình trạng Doanh nghiệp của mình. Từ đó, lên kế hoạch khai thác các nguồn tài nguyên hợp lý. ERP cung cấp một hệ thống quản lý với quy trình hiện đại theo chuẩn quốc tế. ERP giúp nâng cao khả năng quản lý điều hành doanh nghiệp cho lãnh đạo cũng như tác nghiệp của nhân viên.

Điểm phân biệt cơ bản nhất của ERP với nhiều phần mềm rời rạc khác là tính tích hợp.

Thay vì sử dụng nhiều phần mềm rời rạc, doanh nghiệp chỉ cần phần mềm duy nhất.  Các module thực hiện chức năng tương tự như các phần mềm rời rạc. Chúng có sự liên kết chặt chẽ với nhau.

Doanh nghiệp có khả năng kiểm soát tốt hơn các vấn đề khác nhau. Đồng thời có khả năng tối ưu hóa các nguồn lực: nguyên vật liệu, nhân công, máy móc…

Trải nghiệp DÙNG THỬ MIỄN PHÍ phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP tại

3. Những đặc điểm cơ bản nhất của phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

phần mềm quản trị Doanh nghiệp ERP

phần mềm quản trị Doanh nghiệp ERP

Theo Marcelino Tito Torres, phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP có 5 đặc điểm chính sau:

3.1. ERP là một hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh hợp nhất

Hợp nhất – nghĩa là mọi công đoạn, phòng ban đều liên kết, cộng tác với nhau thành một thể thống nhất.

3.2. ERP là một hệ thống do con người làm chủ với sự hỗ trợ của máy tính.

Con người là chính, còn phần mềm và máy tính chỉ hỗ trợ. Nếu con người không điều khiển được phần mềm sẽ là thất thoát lãng phí lớn.

Người sử dụng phải được đào tạo cẩn thận nếu muốn áp dụng thành thạo ERP.

đọc thêm >>> phần mềm quản lý doanh nghiệp miễn phí OpenERP 

3.3. Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP là một hệ thống hoạt động theo quy tắc.

Nghĩa là hệ thống hoạt động theo các quy tắc, kế hoạch rõ ràng. Kế hoạch phải được lập ra theo năm, tháng, tuần.

Hệ thống sẽ không hoạt động khi không có kế hoạch. Các quy tắc, quy trình xử lý phải được quy định trước.

3.4. ERP là hệ thống với các trách nhiệm được xác định rõ.

Ai làm việc gì, trách nhiệm ra sao phải được xác định rõ trước.

3.5. ERP là hệ thống liên kết giữa các phòng ban trong công ty

Các phòng ban làm việc, trao đổi, cộng tác với nhau chứ không phải hoạt động độc lập.

phần mềm quản trị Doanh nghiệp ERP

phần mềm quản trị Doanh nghiệp ERP

4. Ngoài ERP, còn có những phần mềm quản trị Doanh nghiệp nào?

Ngoài ERP còn có các phần mềm phục vụ quản trị doanh nghiệp sau:

  1. ERM – Enterprise Resouce Management – Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp
  2. CRM – Customer Relationship Management – Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng
  3. SCM – Supply Chain Management – Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng.

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì việc triển khai phần mềm Erp tốn quá nhiều chi phí, không phù hợp. Các nhà quản trị có thể sử dụng phần mềm CRM để quản trị doanh nghiệp.

Đăng ký dùng thử phần mềm CRM theo link bên dưới:

Phần mềm quản lý doanh nghiệp CRMVIET

Phần mềm quản lý doanh nghiệp CRMVIET

About the author

admin

Leave a comment:


close