Kế toán là gì? Một số loại hình KẾ TOÁN phổ biến trong DOANH NGHIỆP -

Kế toán là gì? Một số loại hình KẾ TOÁN phổ biến trong DOANH NGHIỆP

23/09/2019

Kế toán là gì? Trong doanh nghiệp, tài chính là một trong các vấn đề quan trọng. Kiểm tra đánh giá tài chính là vô cùng cần thiết. Cùng CRMViet khám phá mộ số loại hình kế toán phổ biến trong doanh nghiệp.

Kế toán là gì

Kế toán là gì?

Theo kinh tế, kế toán là ngành học có liên quan đến việc quản lý thu chi tài chính của doanh nghiệp. 

Kế toán đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính cho các cá nhân, công ty và tổ chức. Họ đảm bảo rằng luật pháp và thủ tục được tuân thủ, và thuế là chính xác và được trả đúng hạn. Kế toán chuẩn bị tài liệu tài chính và giải thích những phát hiện của họ cho các cá nhân hoặc quản lý của công ty hoặc tổ chức.

Có một số loại kế toán viên. Kế toán quản trị chuẩn bị thông tin tài chính được sử dụng nội bộ bởi các công ty sử dụng chúng. Kế toán công làm việc cho các công ty kế toán hoặc tự làm việc thực hiện kiểm toán và chuẩn bị các tài liệu tài chính và biểu mẫu thuế cho khách hàng. Kế toán chính phủ làm việc với hồ sơ tài chính của các cơ quan chính phủ. Họ cũng kiểm toán các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân chịu sự điều chỉnh của chính phủ và thuế.

Phần mềm kế toán Doanh nghiệp

Phần mềm kế toán Doanh nghiệp

Nhiệm vụ và trách nhiệm của kế toán

Nhiệm vụ và trách nhiệm của kế toán doanh nghiệp:

  • Chuẩn bị ngân sách cho hoạt động của doanh nghiệp 
  • Nhập dữ liệu và  đối chiếu số dư trong các tài khoản kế toán 
  • Chuẩn bị giấy tờ tư liệu để kiểm tra tính chính xác, đối chiếu cho kiểm toán cuối năm
  • Hóa đơn tài khoản, hợp đồng trong các giao dịch
  • Luôn cập nhật các quy chuẩn kế toán hay  các luật đi kèm 
  • Làm việc với các kiểm toán viên bên ngoài 
  • Làm việc với bên thuế của nhà nước

Kế toán thực hiện một loạt các nhiệm vụ tùy thuộc vào chủ doanh nghiệp của họ và trọng tâm cụ thể của công việc của họ. Cho dù làm việc với các tập đoàn, cá nhân hoặc cơ quan chính phủ, kế toán viên cần có khả năng nộp các tài liệu tài chính hợp pháp, chẳng hạn như những tài liệu mà các công ty đại chúng phải tiết lộ cho các nhà đầu tư. Trong trường hợp khách hàng cá nhân, nó có thể là một cái gì đó cơ bản như các hình thức thuế thu nhập hàng năm.

Kế toán làm việc trong các doanh nghiệp cần có khả năng phân tích các tài liệu tài chính nội bộ, đảm bảo các phòng ban tuân thủ luật pháp và đưa ra các khuyến nghị về ngân sách.

Quản lý dòng tiền cửa hàng bán lẻ

Quản lý dòng tiền của doanh nghiệp

Một số loại hình kế toán trong doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp có nhiều loại hình kế toán khác nhau. Trong đó có một số loại hình kế toán tiêu biểu:

Kế toán tiền

Đây là kế toán liên quan đến hoạt động quản lý tiền bạc của doanh nghiệp. Các khoản thu chi về tiền hay tài chính là do kế toán này phụ trách.Một số các khoản mục liên quan đến tiền như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền ngoại hối,…

Trong doanh nghiệp, tài chính của doanh nghiệp giống như là máu. Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên giúp đảm bảo hoạt động trong doanh nghiệp. 

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Kế toán thuế

Kế toán chủ yếu quản lý các hoạt động bên ngoài doanh nghiệp. Các hoạt động đó chủ yếu liên quan đến gọi vốn, đóng thuế và các khoản bên ngoài doanh nghiệp. Trong đó,kế toán này chủ yếu kêu gọi vốn cho doanh nghiệp khi cần, vay nợ từ ngân hàng hay làm việc với bên thuế và nhà nước. 

Muốn trở thành một kế toán thuế thì khả năng giao tiếp và ngoại giao là vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó việc nắm bắt thông tin về các điều luật hay chính sách của nhà nước và ngân hàng là bắt buộc. Ngoài ra các kiến thức chuyên môn về kế toán. 

Kế toán Kho Hàng

Đây là kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. Kế toán kho có thể kiêm là kế toán bán hàng, tùy theo mô hình doanh nghiệp. Trong kế toán kho, việc kiểm tra số liệu hàng hóa trong kho hàng. Kiểm soát các số liệu liên quan đến kho hàng. 

Tuy nhiên, các phần mềm có tích hợp tính năng quản lý kho hàng, kế toán kho sẽ dễ dàng kiểm soát hàng hóa trong kho

CrmViet phần mềm quản lý kho miễn phí tốt nhất

CrmViet phần mềm quản lý kho miễn phí tốt nhất

Ví dụ: Phần mềm CRMVIET- phần mềm quản lý kho hàng. Phần mềm này có thể tích hợp lọc và tìm kiếm hàng hóa trong các kho, lập báo cáo kho hàng, thông báo các số liệu liên quan đến tồn kho. 

Tổng kết: 

Kế toán là ngành phổ biến, không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Để quản lý doanh nghiệp tốt hơn, công nghệ hơn, bạn có thể dùng thử phần mềm quản lý doanh nghiệp CRMVIET. 

About the author

ninh cao

Leave a comment:


close