ĐIỂM HÒA VỐN và BÍ MẬT trong công thức tính -

ĐIỂM HÒA VỐN và BÍ MẬT trong công thức tính

Điểm hòa vốn là gì? Công thức chính xác nhất dành cho điểm hòa vốn của doanh nghiệp. Nó trong kinh doanh có ý nghĩa như thế nào với quá trình hoạch định chiến lược công ty.

điểm hòa vốn

Trong phân tích tài chính doanh nghiệp, điểm hòa vốn là điểm quan trọng đầu tiên mà các nhà quản lý cần hướng tới. Lợi nhuận là mục đích cuối cùng mà các doanh nghiệp, công ty tài chính hướng tới. Nhưng để có lợi nhuận thì doanh nghiệp cần vượt qua điểm đó.

Phân tích điểm này là một trong các công cụ chính mà các nhà quản trị sử dụng trong việc quản lý. Nó cũng là một trong nội dung cơ bản của kế toán quản trị. 

Các khái niệm liên quan đến điểm hòa vốn 

Chi phí cố định 

Chi phí cố định là khoản chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Chi phí này luôn phát sinh khi bạn quyết định bắt đầu hoạt động kinh tế. Chi phí cố định bao gồm: chi phí chung( chi phí lao động, nguyên vật liệu, chi phí năng lượng,..); chi phí lãi vay, khấu hao tài sản,…

Ví dụ: xưởng sản xuất bánh kẹo, có 10 công nhân. Cơ sở sản xuất bánh kẹo mất một khoản chi phí cố định. Đây là khoản chi phí không hề thay đổi trong mỗi tháng, chỉ có thể thay đổi sau một năm. Chi phí cố định bao gồm tiền lương, tiền điện nước, chi phí. Ngoài ra còn các chi phí khấu hao tài sản gồm có máy móc, nhà xưởng,…

Chi phí cho giải pháp dms

Chi phí của doanh nghiệp 

Chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi là khoản chi phí thay đổi liên quan trực tiếp tới sản lượng. Các chi phí bán hàng và các chi phí đến quá trình sản xuất hàng hóa. 

Đối với xưởng sản xuất bánh kẹo, chi phí biến đổi chủ yếu là chi phí nguyên liệu, vật liệu,… Nếu sản xuất 5000 hộp bánh kẹo, chi phí biến đổi sẽ ít hơn chi phí sản xuất 7000 sản phẩm.

BEP- Điểm hòa vốn

Điểm hòa vốn ( BEP) là điểm doanh thu bằng tổng chi phí mà doanh nghiệp phải trả. Đây là điểm then chốt của doanh nghiệp. Nếu công ty đang ở vị trí dưới điểm BEP thì công ty đang bị thu lỗ. Nếu ngược lại, công ty thu được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Phân tích điểm hòa vốn là công cụ để các nhà quản trị đưa ra quyết định tiếp tục sản xuất hay ngừng.

Công thức điểm hòa vốn 

Điểm hòa vốn = chi phí cố định / ( giá bán – chi phí biến đổi)

Để tính toán được điểm hòa vốn trong doanh nghiệp, bạn cần một số dữ liệu nhất định. Cụ thể bao gồm số liệu về chi phí cố định, giá bán và chi phí biến đổi cho mỗi sản phẩm.

Về bản chất chi phí cố định là thời điểm thu hồi chi phí cố định. Lãi hay lợi nhuận công ty là sự chênh lệch giữa doanh thi và chi phí biến đổi. 

  • Nếu điểm hòa vốn là 1 thì công ty thu lại được vốn, nhưng chưa thu được lợi nhuận.
  • Nhỏ hơn 1 thì có thể coi công ty đang bị lỗ
  • Lớn hơn 1 thì công ty có thể có lợi nhuận

Tuy nhiên còn phải căn cứ vào tình hình công ty, từng ngành mà có nên quyết định tiếp tục hay ngừng sản xuất.

điểm hòa vốn

Ý nghĩa của điểm hòa vốn 

Tính điểm hòa vốn của công ty có thể coi là công cụ đơn giản cho các nhà hoạch định. Ưu điểm chính của điểm hòa vốn là nó giải thích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và doanh thu.

Phân tích điểm hòa vốn, nhà quản lý sẽ biết được doanh thu và chi phí sản xuất đang ở giai đoạn nào. Mức chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra đã phù hợp hay lãng phí. Tỷ lệ lợi nhuận cao nhất mà doanh nghiệp có thể đạt được.

Phân tích này có thể mở rộng cho thấy mối quan hệ giữa chi phí cố định, doanh thu và giá bán. Doanh thu và lợi nhuận thay đổi như thế nào khi giá bán thay đổi. 

Lợi thế nhất của phương pháp này là nó cho biết vốn tối thiểu cho từng doanh nghiệp.  Để tránh tổn thất và ngăn ngừa rủi ro cho công ty.

Ví dụ minh họa về điểm hòa vốn

Xưởng sản xuất bánh kẹo được nhắc tới ở trên đang có kế hoạch để tạo ra sản phẩm mới.

Cách quản lý siêu thị mini

Sản phẩm bánh kẹo trong siêu thị mini

Đó là hộp bánh Hạnh Phúc, hình trái tim, có bao bì mới, chất lượng bánh hạng A. Thành phần trong hộp bánh là loại bánh quy hương bơ sữa nhiều hương vị trái cây. Hộp đựng bánh là hình trái tim,có màu sắc và thiết kế bắt mắt. Chủ của xưởng sản xuất bánh này đang xem xét lại thông tin về chi phí và giá bán để sản xuất. Các dữ liệu đó gồm như sau:

  • Giá bán dự kiến ​​là 200 000 đồng
  • Chi phí cố định trung bình một năm là 500 triệu đồng (lương nhân công hàng tháng, chi phí nhiên liệu, chi phí lãi suất và khấu hao).
  • Chi phí biến đổi bao gồm nguyên liệu,… trung bình là 50 000 đồng/ sản phẩm.

Với các dữ kiện này, chủ xưởng sẽ xác định điểm hòa vốn như sau:

Điểm hòa vốn = 500 000 000/ (  200 000 – 50 000) = 3333 hộp bánh

Chỉ khi doanh nghiệp này bán được khoảng 3333 hộp bánh thì mới thu hồi được vốn. Sau đó tiếp tục sản xuất, doanh nghiệp mới có lợi nhuận.

Tóm lại điểm hòa vốn là điểm đầu tiên mà doanh nghiệp cần phải đạt được. Phân tích điểm hòa vốn là công cụ hữu ích cho các nhà quản lý doanh nghiệp. Công cụ này dễ sử dụng nên phù hợp với các chủ cửa hàng, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

About the author

ninh cao

Leave a comment:


close