Confirm Page - Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp CRMViet
Logo CRMVIET-01

Bạn đã đăng ký thành công

Bạn vui lòng Check Email để nhận tài khoản dùng thử. Trong một số trường hợp Email có thể vào Spam để chắc chắn bạn kiểm tra cả mục Spam

Check Email Inbox

Kiểm tra email mà bạn đã đăng ký

Mở Email

Mở email với tiêu đề "Đường dẫn dùng thử".

Click vào link

Click vào link và nhập user & pass đã được cung cấp để dùng thử CrmViet 

© CrmViet 2010-2018. All rights Reserved

close