Blog - Page 2 of 23 - Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp CRMViet

Đường ống bán hàng là gì và làm thế nào để bạn xây dựng?

‘Đường ống bán hàng’ là một trong những điều khoản bán hàng bị ném rất nhiều: nếu bạn dành bất kỳ thời gian nào trong giới bán hàng, bạn sẽ nghe nhiều về ‘đưa khách hàng tiềm năng vào đường ống’, ‘tăng đường ống của bạn’ và ‘lấp đầy đường ống của bạn với khách […]

Continue reading >
Page 2 of 23