Thắm Trương, Tác giả tại Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp CRMViet
About the author

Thắm Trương