6 bước thần kỳ xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp cho các CEO

6 bước thần kỳ xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp cho các CEO

Thông thường để xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp thường mất thời gian từ 6 tới 8 tháng cùng tìm hiểu những bước cơ bản và quan trọng nhất trong việc xây dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Bước 1: Xây dựng được dòng tiền dành cho Doanh nghiệp ( Cashflow)

Để có thể chủ động được dòng tiền cần đối đảm bảo thu chi của doanh nghiệp, giúp hoạt động kinh doanh tối ưu và hiệu quả các CEO cần thiết lập được bảng dòng tiền doanh nghiệp phản ánh đầy đủ về các thông số như: Doanh số, doanh thu, công nợ, chi phí cho từng phòng ban, kế hoạch đầu tư, lợi nhuận và dòng tiền vốn.

Giải pháp quản lý doanh nghiệp

Bước 2: Xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Dựa trên bảng dòng tiền cho doanh nghiệp CEO sẽ hoạch định được chi phí cho quỹ lương dành cho từng phòng ban, từng nhân viên để cơ cấu tổ chứ và định biên nhân sự.

Bước 3: Kiểm tra tính khả thi của cơ cấu tổ chức

Sau khi đã xây dựng và hoạch định được cơ cấu các phòng ban, bước 3 là thẩm định lại tính khả thi của cơ cấu tổ chức, thông qua việc xây dựng hệ thống chính sách và mục tiêu dành cho từng nhân viên, từng phòng ban.Ở bước này bạn cần tham khảo thêm chính sách của đối thủ và cân đối lại sao cho đủ cạnh tranh để nhân viên chọn mình chứ không phải đối thủ. Tuy nhiên, với chi phí chính sách đó CEO phải đảm bảo được doanh số và doanh nghiệp vận hành hiệu quả hay không. Dựa vào những thông số này sẽ biết cách thêm, bớt nhân viên cho phù hợp.

Bước 4: Xây dựng thông số quản trị

Để có thể kiểm soát được tính hiệu quả dành cho từng phòng ban, từng nhân viên. Thay vì đánh giá trên cảm tính CEO cần ây dựng hệ thống báo cáo kết quả công việc dựa trên ccs con số chính xác với công việc của từng nhân viên.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Bước 5: Xây dựng báo cáo cho từng phòng ban, từng nhân viên

Đối với từng phòng ban, từng nhân viên cần lên mẫu báo cáo chuẩn cho từng nhân viên, từng phòng ban từ đó xây dưng hệ thống các báo cáo hợp lý cho từng thông số quản trị của mình.

Bước 6: xây dựng được quy trình họp giao ban

Trong mỗi cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng trên cơ sở mỗi nhân viên tự đưa ra đánh giá kết quả làm việc của mình, chủ động tìm hiểu ra các nguyên nhân thống nhất trong cuộc họp từ đó tìm ra nhưng giải pháp tối ưu để thay đổi kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý doanh nghiệp la chưa đủ để đưa ra kết quả khả quan cho doanh nghiệp cần có sự lãnh đạo tài tình của các CEO. Định hướng và phát triển doanh nghiệp hiệu quả và có hoạch định dài hạn cũng như ngắn hạn.

About the author

cuongnv

Leave a comment:


close